GENEL TAHAKKUK VE TAHSİLAT YAZILIMIMIZ

 • Beyaz Yönetim Yazılımlarının diğer tüm modülleri ile tam entegredir.
 • Tek Sicil esasına göre düzenlenmiştir.
 • Tarihe bağlı parametreler yardımıyla, tecil faizi, yuvarlama miktarları, usulsüzlük değerleri, gecikme ceza oranları kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanabilir ve izlenebilir.

 • Herhangi bir gelir kalemi için giriş alanları hazırlanıp, özel formül tanımları yapılarak, belirlenen taksitte istenilen mükelleflere tahakkuk hazırlanabilir. Bu bilgiler sadece bir kez tanımlanarak kullanıcı tarafından menüye eklenebilir.

Tahsilat işlemi sırasında:

 • Herhangi bir ana bilgisine göre arama yapılıp, mükellef kaydı bulunabilir.
 • Mükellefe ait ödenen ve ödenmeyen tüm tahakkuklar izlenebilir.
 • Her tahakkuka ait detaylı bilgi alınabilir.
 • Mükellefin ilgili diğer sicillerinin (kiracı, vb.) borç bilgilerine ulaşılabilir.
 • Bir veya birden fazla tahakkuk için parça ödeme (tahakkuk toplamından daha az) alınabilir. Kalan tutar borç olarak görüntülenir.
 • Tahsildara ait toplam ve günlük tahsilat miktarı izlenebilir. Makbuzlar kontrol edilebilir.
 • İrsaliye işlemleri kontrollü olarak ve tek tuşla yapılabilir.

 

 • Tüm işlemlerle ilgili raporlar alınabilir.
 • Posta, banka ve mahsup ödemeleri ve takibi, program tarafından otomatik olarak tahsildara bildirilir. Ödemelerdeki gecikme cezası hesapları, kabul tarihine göre otomatik olarak yapılır.
 • Tahakkuklarla ilgili, Düzeltme, Arttırma, Azaltma, Terkin ve Tecil işlemleri yapılabilir. Ceza ve Vergi ihbarnameleri hazırlanır ve tahakkukları yapılabilir.
 • Ödemeye Çağrı, Ödeme Emri ve Takibe Alma işlemleri otomatik olarak yaptırılabilir. Bu işlemlerin tebliğ bilgileri izlenebilir.