İŞÇİ BORDRO YAZILIMIMIZ

 • Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak çalışan işçiler için hazırlanmış bir bordro yazılımıdır.
 • Personelin Genel, Nüfus, Eş, Maaş, Kazanç, Nakil, Tasarruf ve Borç bilgilerinin tutulduğu bir özlük kısmı bulunmaktadır.
 • Hesaplarda kullanılan parametreler tarihe göre parametrik olarak alınmaktadır.
 • Geçmişe yönelik bir hesap yapılması veya incelenmesi durumunda o dönem geçerli olan katsayılar kullanılır.
 • Yazılımda işçilerin hesap durumuna göre gruplanması sayesinde hesap parametrelerinde yapılan bir değişiklik aynı gruptaki tüm işçileri etkiler. Bu sayede işçinin genel bilgilerinde bir değişiklik yapmadan yeni parametreler kullanılmış olur.
 • Özel sigorta ödemeleri, göçmen, stajyer öğrenci maaşları kolaylıkla hesaplanmaktadır.


 • Bir işçi için her biri on adet farklı parametre alabilecek mesai, fazla mesai, ek ödeme, ek kesinti ve sosyal yardım parametresinin girilebilmesi mümkündür.
 • Her bilginin ayrı ayrı gelir ve damga vergisi, SSK kesintilerinin yapılıp yapılmayacağına dair bilgi girişi vardır.
 • Netten brüt ve brütten net maaş hesaplayabilecek yapıdadır.
 • Ücret ve sendika aidatları ayrıca belirtilebilmekte, sendika tarafından belirlenen kıdem aylık kazancı tanımlanabilmektedir.
 • Hesaplara ait formüllerin incelenebileceği veya değiştirilebileceği formül yapısı ile hesaplama sistemi tamamen değişse bile yazılımda buna uygun değişiklikler anında ve yerinde yapılabilir.
 • Sabit, listeden ve dinamik puantaj bilgisi girişi, girilen puantaja ait hesabın anında yapılması ile yapılabilecek bir hatayı önceden tespit olanağı bulunmaktadır.
 • Tamamen kullanıcının şekillendirebileceği bir yapı ile ikramiye hesapları kolaylıkla yapılabilmektedir.
 • Dönem değişiminde ücret farkları otomatik olarak hesaplanmaktadır.


 • Özel Gider İndirimi sadece harcama tutarları girilerek hesaplanabilmekte ve geri kalan tüm işlemler program tarafından otomatik olarak takip edilebilmektedir.
 • Süregelen vergi matrahını, tüm hesaplardan bilgi alarak takip edebilmesi, birden fazla hesap yapabilme özelliği ile, bozulmayacak, kontrollü bir sisteme sahiptir.
 • SSK kesintileri, aylık ve dört aylık olarak, Kurumun istediği bildirimler ile takip edilebilmektedir.
 • Nakit fişi; parametreleri, formülleri ve ayrı hesaplama bölümü ile tam parametrik olarak ve muhasebe yazılımı ile entegre çalışabilir.
 • Yazılım, tamamen parametrik bir yapıda tasarlandığı için herhangi bir kanuni parametrenin değişikliği durumunda bakım gerektirmemektedir.