Başarı güçlü bir yönetimle elde edilir. Teknolojinin bilinçli kullanımı, bilgiye hızlı erişme ve onu daha hızlı değerlendirme olanakları yaratır. Bu, yönetimleri bilgiyi yönetmede güçlü kılar. Bilgisayar sistemleri günlük işlemler ve hizmetlerde kurumların en büyük yardımcısı olmuştur. Bilgiye erişmek ve onu işleyerek değere dönüştürmede bu önemli yardımcıyı gerektiği şekilde verimli kılmak, sürekli geliştirilen ve çok iyi desteklenen yazılımlarla gerçekleşebilir.