KENT BİLGİ SİSTEMİMİZ

 'Kent Bilgi Sistemi Nedir?' sorusuna, farklı birçok yanıt verilebilir. Örneğin; 'Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) tarafından oluşturulan bir bütündür.' gibi.

Daha açık ifade etmek istersek: 'Kent Bilgi Sistemi, bir kentin, coğrafi özelliklerini, insanlarını ve sosyo-ekonomik niteliklerini, üst dokusunu ve altyapısını, akıllı ve katmanlı haritalarını, gelir ve gider sistemlerini kapsayan sayısal ve sözel bilgilerinin ilişkilendirilmesi; mükellefiyet ve aboneliklerin belirlenmesi, gerekli personel, bilgisayar donanımı ve yazılım altyapılarının oluşturulması, sistemin yaşayan ve sürekli güncellenen bir projeye dönüşmesi, karar ve denetim mekanizmalarının daha hızlı ve daha doğru işlemesi için, veri toplama, bilgi sunma ve hizmet üretmede tam koordinasyonun sağlanmasıdır.'

 

 

Kent Bilgi Sistemi (KBS), yazılım teknolojisi olarak, Coğrafi Bilgi Sistemi (Grafiksel) ve Yönetim Bilgi Sisteminin (Sözel) ilişkilendirilmiş veritabanları ve uygulama yazılımları ile veri toplama, analiz, bilgi sunma yöntemleri ve bu bilgileri destekleyen donanım teknolojilerinin bütünleştirilmiş yapısından oluşur. Bu bütünleşik yapının sağlıklı kurulabilmesi için gereken öğeler ve fonksiyonları sistemin iki bileşenine göre şöyle sıralayabiliriz.

Kent Bilgi Sisteminin Çalışma Prensibi

KBS çatısı altında, CBS ve YBS veritabanları yersel ve sözel olarak aynı kaynakta tutulur, eşleştirilir, doğrulanır ve ilişkilendirilerek, gerekli hesaplamalar, analizler ve planlar yapılır.

Konumla ilgili hesap ve detaylı bilgiye ulaşılabildiği gibi, bir hesap ve analiz sonucunun ilgili olduğu konuma yönlendirilebilir. Bilginin bütün detayları ve farklı özellikleri ile tek kaynakta tutulması doğru bilgiye daha hızlı ulaşılmasını sağlar. Böylece gereksiz emek ve zaman kaybı önlenir, bilgilerin kayıt altına alınması ve güncellenmesi kolaylaşır.

CBS'de kayıtlı konumsal bilgi (ör: mahalle haritası) ile YBS'de kayıtlı sözel bilgi (ör: abonelik) adres temel bilgisi üzerinden ilişkilendirilerek coğrafi görünüme geçilebilir. İşlemler görerek, bilerek, harita ve belge üzerinden doğrulanarak yapılabilir. Herhangi bir kaydın düzeltilmesi, imar durum tespiti, ödeme emri çıkarma, istatistiksel amaçlı bilgi alma işlemi vb. işlemlerde artık bilginin sınırı ve boyutu ortadan kalkar.

Beyaz Kent Bilgi Sistemi

Beyaz, belediyelerin Kent Bilgi Sistemi taleplerini, proje ortaklığı yaptığı CBS üreticisi kuruluşların ilgili alandaki en uygun çözümleri ile birlikte karşılar. Beyaz Kent Bilgi Sistemi Entegrasyonu ile sistemin ana çatısını oluşturan Yönetim Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımlarını en etkin ve verimli kullanımı sağlayacak yapıda kurar.

Beyaz Kent Bilgi Sistemi, farklı Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımları ile çalışabilen esnek bir yapıda geliştirilmiştir. Bundaki temel amaç, Kent Bilgi Sistemine geçmeyi hedefleyen ve daha önce Coğrafi Bilgi Sistemine yatırım yapmış; gerekli birim, personel planlama ve eğitim organizasyonunu kurmuş olan bir belediyenin eski yatırımını boşa çıkarmadan Kent Bilgi Sistemine geçişini sağlamaktır.

 Ülkemizde, CBS'ne sahip orta ve büyük ölçekli belediyelerin bir bölümü Kent Bilgi Sistemine geçiş için karar vermekte zorlanmaktadır.

Bunun nedenleri:

  • Ellerindeki CBS ile entegre, üstün nitelikli YBS yazılımlarının olmaması,
  • Piyasada anahtar teslimi sunulan KBS yazılımlarının yetersizliği,
  • Bu belediyelerin daha önce yaptıkları CBS yatırımından vazgeçmek zorunda kalacaklarını düşünmeleridir.
  • Belediyenin mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi ulusal standartlara uygunsa, Beyaz Yönetim Bilgi Sistemi ile entegre edilerek Kent Bilgi Sistemine geçiş kolaylıkla sağlanır.

 

 

Beyaz Kent Bilgi Sisteminin Özellikleri

Beyaz Kent Bilgi Sistemi, veritabanındaki sözel ve coğrafi bilgileri kullanıcının istediği ve teknolojinin gereklerine göre işler, sorgular, yeni ve kullanışlı bilgiler yaratır.

Üstün entegrasyon yapısıyla, sözel bilgiyi karşılık gelen konumsal bilgi ve mekanla ilişkilendirir.

YBS ve CBS arasında tam entegrasyon sağlayarak, çok çeşitli raporlama, konumsal analiz ve hesaplamalar yardımıyla, kayıt altına alınmış bilgiyi boyutlandırır, ilgili görsel bilgilere erişimi kolaylaştırır

Bir norm haline gelmiş olan bilginin, niteliğini, güncelliğini ve de en önemlisi, doğruluk derecesini arttırır.

En yakın hastane, eğitim kurumu, resmi kurumlar, tarihi yapı ve alanlar, dini tesisler, sağlık tesisleri, önemli iş merkezleri, otel, karakol yerleri kolaylıkla bulunabilir ve çıktısı alınabilir.

Kentliler, ada/pafta/parsel bilgisinden imar durumu bilgilerini öğrenebilir. Mükellef borç bilgileri olarak emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin öğrenilerek, gerektiğinde ödeme prosedürleri gerçekleştirilebilir.

Emlak vergisi borcu olduğu saptanan bir mükellefin, kent haritası üzerinde nerede bulunduğunu ya da harita üzerinde işaretlenen bir bölge veya seçilen bir noktada borcu bulunan mükelleflerin kayıtlarını gösterebilir, beyan ve ödemelerinin izlenmesini sağlar.

Saha çalışmaları, veri toplama ve anket hizmetleri ile elde edilen veriler KBS veritabanına aktarılırken eşleştirme ve kayıt düzenleme işlemlerinde kolaylık sağlar.

Cadde, sokak ve bina resimlerini Internet’ten yayınlamak, harita üzerinden imar durumunu Internet’ten gösterebilmek gibi olanakları kullanıma açabilir.

Sistem efektif olarak tamamlandığı takdirde, zemin etüdü deprem analizi, su havzaları ve kaynaklarının son durumu, yeşil alan artışı, kaçak yapılaşma vb. bilgilerin Internet üzerinden on-line izlenmesi gibi özellikleri destekler.

Bilgilerin, Internet’ten ve telefonla erişime açılması için sözel ve konumsal veritabanları arasında gerekli bağlantıları yapar ve entegrasyonu sağlar.

Jeolojik haritalar sayesinde yapıların zemin durumu öğrenilebilir.

Afet Bilgi Sistemi kapsamında hazırlanmış olan kriz senaryolarından kentlilerin bilgilendirilmesi sağlanabilir.

Otobüs güzergahları tanımlanıp kentlilerin bilgilendirilmesi sağlanabilir.

Elektrik, su, doğalgaz, telefon, kanalizasyon gibi altyapı şebeke bilgileri yayınlanabilir.

Yatırım planlarında olan altyapı ve üstyapı projeleri etkileşimli haritalar üzerinden sunulabilir.

İtfaiye, Zabıta vb. hizmet araçlarının gitmeleri gereken yere en uygun ve en kısa yol bulunabilir.

Kurumlararası projelerde ortak veritabanları kullanılabilir, güncelleştirmeler sağlanabilir.