Belediyelerin, bilgi ve doğru teknolojiye yatırım yapmalarını, mevcut olan ya da kurmak istedikleri sistemleri en üst seviyede kullanmalarını sağlayacak çalışmalar yapmaktır. Görev, kurumların yaptığı bu yatırımların karşılığını almaları, bu karşılığın bir karar destek ünitesi gibi kullanılabilmesi için, en iyi yazılımları üretmek ve sunmaktır.